Producentansvar & EG Försäkran

Vi på Edgeman AB tar fullt producentansvar för varje produkt som importeras. Sedan 2014 så märks alla produkter, i mån av plats upp med märkplatta med modellnamn / nummer samt rätt symboler för godkänannden. 

På förpackningar har vi valt att skriva ut en mailadress, DoCPickup@edgeman.se på vissa produkter som är en mailadress dit den som köper / fått en produkt som vi importerat kan ta kontakt med oss om det är så att de vill få ut rätt dokumentation. 

Vi är enligt lag skyldiga att lämna en EG försäkran på alla produkter vi importerar. Om detta inte görs kan detta leda till försäljningsförbud om Elsäkerhetsverket skulle hitta ett fel bland våra produkter. 

Nedan kommer ett utdrag från Elsäkerhetsverket

Varje CE-märkt produkt måste ha en EG-försäkran. Genom att skriva EG-försäkran intygar tillverkaren att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv.

På begäran ska en produkts EG-försäkran överlämnas till marknadskontrollerande myndighet.

Tillverkaren

Tillverkaren ansvarar för att en produkt som säljs inom EU är säker och uppfyller bestämmelserna i gällande direktiv. Tillverkaren upprättar produktens EG-försäkran och CE-märker produkten. När tillverkningen av en produkt upphör är tillverkaren skyldig att se till att dess EG-försäkran finns tillgänglig för marknadskontrollerande myndigheter inom EU. Detta gäller upp till 10 år efter att tillverkningen upphört.

Importören

Om varken tillverkaren eller någon som representerar denne finns inom EU, är importören till EU ansvarig för att en produkts EU-försäkran finns inom EU. I dessa fall är det även importörens ansvar att se till att EG-försäkran finns tillgänglig tio år efter att tillverkningen upphört.

Återförsäljaren

Återförsäljare och distributörer ska ha grundläggande kunskaper om lagstiftning om produktsäkerhet, till exempel vilka produkter som ska vara CE-märkta, hur produkter ska vara märkta och vilken information bruksanvisningarna måste innehålla. På begäran från en marknadskontrollerande myndighet ska de kunna överlämna en produkts EG-försäkran.


För mer information, se källa elsäkerhetsverket.se